ku1113net

ku1113net: ku1113net关于转发国家留学基金管理委员会“不再收取国家留学基金资助出国留学人员保证金”及“取消国家留学基金资助本科插班生回国服务期”的公告的通知

发布时间:2017-11-27浏览次数:1230来源:ku1113net

ku1113net:    根据国家留学基金管理委员会通知,不再收取国家留学基金资助出国留学人员保证金,同时取消国家留学基金资助本科插班生回国服务期,具体公告详见http://www.csc.edu.cn/news/gonggao/858,

ku1113net:http://www.csc.edu.cn/news/gonggao/1018。

    特此通知。

ku1113net:

ku1113net:

ku1113net:                                               ku1113net

ku1113net:         20171127


ku1113net(中国)责任有限公司