ku1113net

ku1113net: ku1113net研讨型教室使用指南

发布时间:2017-04-17浏览次数:2375来源:ku1113net


各位老师、同学:

       我校研讨型教室如下表所示:


校区

序号

教学楼

教室号

可容纳人数

备注1

备注2

一校区

1

机械楼

2006

36

可移动桌椅

 

2

机械楼

2008

30

可移动桌椅

 

3

机械楼

2018

30

可移动桌椅

多屏互动

4

机械楼

3018

30

可移动桌椅

多屏互动

5

主楼

304

30

可移动桌椅

 

6

主楼

306

24

可移动桌椅

 

7

主楼

307

54

可移动桌椅

 

8

主楼

314

48

可移动桌椅

 

9

主楼

317

30

可移动桌椅

 

10

主楼

320

24

可移动桌椅

 

11

正心楼

正心301

30

5张固定半圆桌

分组研讨

12

正心楼

正心302

30

5张固定半圆桌

分组研讨

13

正心楼

正心303

36

可移动桌椅

多屏互动

14

正心楼

正心304

60

可移动桌椅

手机互动

15

正心楼

正心401

36

可移动桌椅

手机互动

16

正心楼

正心402

30

5张固定半圆桌

分组研讨

17

正心楼

正心403

36

可移动桌椅

手机互动

18

正心楼

正心404

60

可移动桌椅

手机互动

19

正心楼

正心406

30

可移动桌椅

 

20

正心楼

正心408

30

可移动桌椅

 

21

正心楼

正心418

30

可移动桌椅

 

22

正心楼

正心501

30

5张固定半圆桌

分组研讨

23

正心楼

正心502

30

5张固定半圆桌

分组研讨

24

正心楼

正心503

36

可移动桌椅

手机互动

25

正心楼

正心504

60

可移动桌椅

手机互动

26

正心楼

正心506

30

可移动桌椅

 

27

正心楼

正心508

30

可移动桌椅

 

28

正心楼

正心518

30

可移动桌椅

 

29

正心楼

正心601

30

5张固定半圆桌

分组研讨

30

正心楼

正心602

30

5张固定半圆桌

分组研讨

31

正心楼

正心603

36

可移动桌椅

多屏互动

32

正心楼

正心604

60

可移动桌椅

对比探究

33正心楼正心61072可移动桌椅

34

正心楼

正心704

72

8张固定圆桌

 

35

正心楼

正心706

30

可移动桌椅

 

36

正心楼

正心708

72

8张固定圆桌

 

37

正心楼

正心710

60

可移动桌椅

 

38

正心楼

正心711

60

可移动桌椅

 

39

正心楼

正心714

60

可移动桌椅

 

40

正心楼

正心801

30

5张固定半圆桌

分组研讨

41

正心楼

正心802

30

5张固定半圆桌

分组研讨

42

正心楼

正心803

36

可移动桌椅

手机互动

43

正心楼

正心804

36

可移动桌椅

手机互动

44

正心楼

正心901

36

可移动桌椅

手机互动

45

正心楼

正心902

30

5张固定半圆桌

分组研讨

46

正心楼

正心903

36

可移动桌椅

手机互动

47

正心楼

正心904

36

可移动桌椅

手机互动

二校区

48

主楼

B308

30

可移动桌椅

 

49

主楼

B310

30

可移动桌椅

 

50

主楼

B311

30

可移动桌椅

 

51

主楼

B312

30

可移动桌椅

 

52

主楼

B313

30

可移动桌椅

 

53

主楼

B401

72

8张固定圆桌

 

54

主楼

B413

72

8张固定圆桌

 

55

主楼

B606

36

可移动桌椅

多屏互动

56

主楼

B608

48

可移动桌椅

多屏互动

57

主楼

B609

36

可移动桌椅

多屏互动

58

主楼

B612

36

可移动桌椅

多屏互动

59

主楼

B806

36

可移动桌椅

多屏互动

60

主楼

B808

48

可移动桌椅

多屏互动

61

主楼

B809

30

可移动桌椅

 

62

主楼

B814

36

可移动桌椅

多屏互动 

    以上研讨型教室多媒体设备使用指南请点击下方链接:

 

http://v.youku.com/v_show/id_XMjcxMzA0NjY2MA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1

 

    研讨型教室申请流程与其他公用教室一样,在填写用途后注明“研讨型教室”即可。

 

    特此通知。

 

 

                                                                                                    ku1113net

                                                                                               2019224


 


ku1113net(中国)责任有限公司