ku1113net

ku1113net: ku1113net直录播教室使用指南

发布时间:2020-09-06浏览次数:847来源:ku1113net

各位老师、同学:

    我校直录播教室清单详见链接:一、二校区直录播教室房间号.xlsx。

    

    操作视频指南:

    百度网盘链接:https://pan.baidu.com/s/1ofT60iHFN3jQgm9euKDYnA 

    提取码:h2me

  

    培训材料:ku1113net直录播教室培训材料.pdf


    上网及直播路径操作说明:直录播教室---上网及直播路径操作说明.pdf    请老师和同学们按需留存。


ku1113net(中国)责任有限公司